Глобальні цілі сталого розвитку


Цілі сталого розвитку є своєрідним закликом до дії, що лунає від усіх країн - бідних, багатих і середньо розвинених. Він націлений на поліпшення добробуту і захист нашої планети. Держави визнають, що заходи по ліквідації бідності повинні прийматися паралельно зусиллям по нарощуванню економічного зростання і вирішення цілого ряду питань в галузі освіти, охорони здоров'я, соціального захисту та працевлаштування, а також боротьбі зі зміною клімату та захисту навколишнього середовища.Ціль 1: Ліквідація бідності у всіх її формах

Із 2000 року показники розповсюдження бідності у світі скоротилися вдвоє, один із 10 людей у розвинутих країнах знаходиться за межею бідності.
У глобальному масштабі на кожну групу із 100 чоловіків у віці 25-34 років, які живуть за межею бідності, доводиться група із 122 жінок. 783 мільйона чоловік, як і раніше, живуть у крайній бідності.

Більше фактів, завдань по досягненню цілі та корисних посилань тут.

Ціль 2: Ліквідація голоду, забезпечення продовольчої безпеки і поліпшення харчування. Сприяння сталому розвитку сільського господарства

Настав час переосмислити наші підходи до того, як ми вирощуємо, розподіляємо і споживаємо продукти харчування. В ідеальних умовах ресурси нашої планети змогли б забезпечити повноцінним харчуванням усіх та самостійно відновлюватися, але зараз, запаси прісної води, океани, ліси і біологічне розмаїття стрімкими темпами виснажуються.
І якщо ми хочемо нагодувати 815 мільйонів голодуючих сьогодні, а також очікуваних до 2050 року додаткових 2 мільярди людей, у глобальну систему виробництва продовольства і розвитку сільського господарства необхідно вносити кардинальні зміни.
Недоїдання є причиною майже половини (45%) смертей серед дітей у віці до п'яти років - щорічно внаслідок цього помирає 3,1 мільйона дітей.
Якби жінки-фермери мали рівний з чоловіками доступ до ресурсів, число голодуючих у світі скоротилося б до 150 млн.

Більше фактів, цифр і завдань тут.

Ціль 3: Забезпечення здорового способу життя і сприяння благополуччю

Для повного викорінення широкого спектру захворювань і вирішення численних і різноманітних нових і застарілих проблем в області охорони здоров'я потрібно набагато більше зусиль. Необхідно зміцнити фінансування таких областей, як санітарія і гігієна, доступ до медичних послуг, освіта в сфері боротьби з забрудненням повітря, що допоможе врятувати мільйони життів.
Імовірність того, що діти, народжені в найбідніших сім'ях, не доживуть до п'яти років, майже в два рази вище такої ймовірності для дітей з найбільш заможних сімей.
Із 2000 року материнська смертність знизилася на 37 відсотків.

Більше цифр, фактів та корисних посилань тут.

Ціль 4: Забезпечення всеосяжної та справедливої якісної освіти і заохочення можливості навчання протягом усього життя для всіх

На сьогоднішній день більше 265 мільйонів дітей не ходять до школи. Спостерігається колосальне підвищення рівня базової грамотності, проте для виконання цілей щодо забезпечення загальної освіти необхідні ще більш рішучі заходи.
617 мільйонів молодих людей в усьому світі відчувають нестачу в основних навичках математики і грамотності.
Більше половини дітей, які не відвідують школу, живуть в африканських країнах, розташованих на південь від Сахари.

Читати далі тут.

Ціль 5: Забезпечення гендерної рівності і розширення прав і можливостей всіх жінок і дівчат

В рамках Цілей розвитку, сформульованих в Декларації тисячоліття, були досягнуті певні успіхи в сфері забезпечення гендерної рівності, але всюди в світі жінки і дівчатка продовжують страждати від дискримінації та насильства.
Надання жінкам і дівчаткам рівного доступу до освіти, медико-санітарного обслуговування, гідної роботи і участі в процесах прийняття політичних і економічних рішень буде сприяти досягненню стійкості економіки і принесе користь суспільству і людству в цілому.
У 18 країнах чоловік може офіційно заборонити дружині працювати, в 39 країнах хлопчики і дівчатка мають різні права на спадщину, в 49 країнах відсутні закони, що забороняють домашнє насильство.
Більше 100 країн світу ведуть облік коштів, що спрямовуються з бюджету, на просування гендерної рівності.

Більше про ціль тут.

Ціль 6: Забезпечення наявності і раціонального використання водних ресурсів і санітарії для всіх

Чисті і доступні водні ресурси для всіх є невід'ємною частиною світу, в якому ми хотіли б жити. Запасів прісної води на планеті цілком достатньо для того, щоб досягти цієї мрії. Але через непродуману економіку і слабку інфраструктуру щороку мільйони людей, більшу частину з яких складають діти, вмирають від хвороб, пов'язаних з неповноцінним водопостачанням, санітарією і гігієною.
Для того щоб поліпшити ситуацію необхідні інвестиції в управління водними ресурсами, перш за все, в країнах, що розвиваються на південь від Сахари, Центральної Азії, Південної, Східної і Південно-Східної Азії.
3 із 10 жителів планети не мають доступу до безпечних керованих джерел питної води, а 6 із 10 не мають доступу до послуг санітарії.
Щодня близько тисячі дітей помирають від діарейних захворювань, викликаних проблемами в сфері водопостачання та санітарії.

Більше тут.

Ціль 7: Забезпечення загального доступу до недорогих надійних і сучасних джерел енергії

Прогресу, досягнутого в рамках кожного напрямку діяльності щодо забезпечення сталого енергопостачання, недостатньо для забезпечення доступу до джерел енергії для всіх і вирішення завдань, пов'язаних з використанням енергії з поновлюваних джерел і підвищенням енергоефективності. Щоб домогтися помітних поліпшень, потрібно збільшити обсяг фінансування і взяти на себе більш серйозні політичні зобов'язання, при цьому країни повинні бути готові застосовувати нові технології в більш широких масштабах.
Кожна п'ята людина в усьому світі не має доступу до електроенергії.
2015 році частка енергії з відновлюваних джерел у загальному обсязі кінцевого енергоспоживання досягла 17,5 відсотка.

Більше корисної інформації стосовно цілі тут.

Ціль 8: Сприяння поступальному, всеохватному і стійкому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній роботі

Приблизно половина населення світу як і раніше живе на суму, еквівалентну приблизно 2 доларам США в день. Рівень безробіття становить 5,7 відсотка. У багатьох місцях наявність робочі місця не є гарантією позбавлення від злиднів. Таке повільний і нерівномірний рух до мети змушує нас переосмислити і перелаштувати нашу соціально-економічну політику, спрямовану на викорінення бідності.
У 2017 році загальносвітовий рівень безробіття становив 5,6 відсотка, а в 2000 - 6,4 відсотка.
У період з 2016 по 2030 роки для нових учасників світового ринку праці потрібно 470 мільйонів робочих місць.

Читати далі тут.

Ціль 9: Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеосяжній і стійкій індустріалізації та інноваціям

Інвестиції в інфраструктуру - транспорт, енергопостачання, інформаційні та комунікаційні технології - необхідні для досягнення стійкого розвитку і розширення прав і можливостей громад у багатьох країнах. Давно вже визнано, що для забезпечення зростання продуктивності і доходів, а також для поліпшення результатів надання медичних і освітніх послуг необхідно вкладати кошти в інфраструктуру.
16 відсотків населення світу не має доступу до мобільного зв'язку.
У країнах, що розвиваються лише 30 відсотків сільськогосподарської продукції проходить промислову переробку. У країнах з високим рівнем доходу цей показник становить 98 відсотків. Це говорить про те, що у країн, що розвиваються є великі можливості в агробізнесі.

Читати більше фактів, цифр та завдань стосовно цілі тут.

Ціль 10: Зменшення нерівності всередині країн та між ними

Для зменшення нерівності рекомендується політика, побудована на принципах загальності, але з урахуванням потреб знедолених і маргіналізованих груп населення. У зв'язку з цим, як і раніше необхідно посилити роль країн, що розвиваються на форумах міжнародних економічних і фінансових установ, на яких приймаються рішення.
До 30 відсотків нерівності в доходах обумовлено нерівністю в домогосподарствах, в тому числі між жінками і чоловіками. Жінки також частіше за чоловіків живуть на кошти нижче 50 відсотків від середнього доходу.

Більше про ціль за посиланням.

Ціль 11: Забезпечення відкритості, безпеки, і екологічної стійкості міст і населених пунктів

Міста є центрами інтелектуальної діяльності, торгівлі, культури, науки, продуктивної праці, соціального розвитку і багато чого іншого. У частині позитивного розвитку, міста дозволяють людям еволюціонувати соціально і економічно. З огляду на те, що 5 мільярдів чоловік будуть жити в міських районах до 2030 року, необхідно впроваджувати ефективне планування і управління містами з тим, щоб відповісти на виклики урбанізації.
Ті проблеми, що стоять перед містами можуть вирішуватися по ходу поступального розвитку і зростання за рахунок більш ефективного використання ресурсів і зменшення рівня забруднення навколишнього середовища і масштабів бідності. Майбутнє, якого ми хочемо для всіх, передбачає наявність міст з можливостями, доступом до основних послуг, адекватним енергопостачанням, житлом, транспортом і багатьом іншим.

Факти, цифри і завдання тут.

Ціль 12: Забезпечення переходу до раціональних моделей споживання та виробництва

На сьогоднішній день зростають темпи споживання природних ресурсів, особливо в країнах Східної Азії. Багато держав стикаються з проблемами в області забруднення повітря, водних ресурсів та ґрунту.
Стале споживання і виробництво направлене на те, щоб «робити більше і краще меншими засобами», нарощуючи чисту вигоду від економічної діяльності для підтримки рівня добробуту за рахунок скорочення обсягу використання ресурсів, зменшення деградації та забруднення протягом всього життєвого циклу при одночасному підвищенні якості життя.
Для цього також потрібен системний підхід і співпраця між учасниками ланцюжка поставок - від виробника до кінцевого споживача. Це передбачає залучення споживачів шляхом просвітницьких і навчальних ініціатив з питань сталого споживання і способу життя; надання споживачам інформації в достатньому обсязі за рахунок стандартизації та маркування; організацію державних закупівель виходячи з принципів стійкості і так далі.

Більше корисної інформації тут.

Ціль 13: Вживання термінових заходів по боротьбі зі зміною клімату і його наслідками

Викиди парникового газу, зв'язані з діяльністю людини, досягли історичного максимуму. З підвищенням температури повітря і океану кількість снігу і льоду зменшилася, а рівень моря піднявся. За наявними прогнозами, протягом XXI століття температура поверхні Землі продовжить збільшуватись.
У вересні 2019 року генеральний секретар ООН проведе Саміт з клімату.
Мета Саміту з питань клімату 2019 року полягає в тому, щоб закликати держави, регіони, міста, компанії, інвесторів і громадян до активізації дій по шести напрямках.

Факти, цифри і завдання тут.

Ціль 14: Збереження та раціональне використання океанів, морів, морських ресурсів у інтересах сталого розвитку

Світові океани - їх температура, хімічні процеси, течії і життя - визначають дію глобальних систем, які роблять Землю придатною для життя людства. Дощова і питна вода, погода, клімат, берегові лінії, велика частина нашої їжі, і навіть кисень в повітрі, яким ми дихаємо, все в кінцевому рахунку, надається і регулюється морем. Протягом всієї історії океани і моря були життєво важливими торговими і вантажними шляхами. Раціональне використання цього найважливішого глобального ресурсу є запорукою сталого майбутнього.

Більше фактів, цифр і завдань тут.

Ціль 15: Захист і відновлення екосистем суші, сприяння їх раціональному використанню, раціональне лісокористування, боротьба з опустелюванням, припинення і повернення назад процесу деградації земель і припинення процесу втрати біорізноманіття

Ліси займають 30,7 відсотка поверхні Землі. Вони не тільки забезпечують продовольчу безпеку і притулок, а й грають ключову роль в боротьбі зі зміною клімату, допомагають зберегти біологічне різноманіття і є місцем проживання корінних народів. Щорічно ми втрачаємо тринадцять мільйонів гектарів лісів, а постійна деградація земель в посушливих районах привела до опустелювання території площею 3,6 мільярда гектарів.
Близько 1,6 мільярда людей, в тому числі 70 мільйонів представників корінних народів, добувають кошти для існування за рахунок лісу.
2,6 мільярда людей безпосередньо залежать від сільського господарства, але при цьому 52 відсотки земель сільськогосподарського призначення помірно або сильно страждають від деградації.

Завдання, цифри факти і корисні посилання.

Ціль 16: Сприяння побудові миролюбного і відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних і заснованих на широкій участі установ на всіх рівнях

Незважаючи на те, що за останні десять років кількість справ про вбивства і торгівлі людьми значно скоротилося, тисячі людей піддаються великому ризику умисного вбивства в Латинській Америці, країнах Африки на південь від Сахари і в Азії. Порушення прав дітей в результаті агресії і сексуального насильства продовжують спостерігатися в багатьох країнах світу, в результаті безкарності та відсутності даних, що серйозно ускладнює проблему.
Для вирішення цих проблем і побудови мирних, інклюзивних товариств необхідні більш ефективні і прозорі нормативні акти, а також всеосяжні, адекватні державні асигнування. Одним з перших кроків щодо захисту прав особистості є впровадження систем реєстрації народжень та створення більш незалежних національних правозахисних установ по всьому світу.

Більше тут.

Ціль 17: Зміцнення засобів здійснення і активізація роботи в рамках Глобального партнерства в інтересах сталого розвитку

Для реалізації цілей сталого розвитку необхідно вжити термінових заходів щодо мобілізації, перенаправлення і вивільнення перетворюючої сили трильйонів доларів, що належать приватним компаніям. Необхідне здійснення довгострокових інвестицій, в тому числі прямих іноземних інвестицій, в найважливіших секторах, особливо в країнах, що розвиваються. До їх числа відносяться стійка енергетика, інфраструктура і транспорт, а також інформаційно-комунікаційні технології. Державним сектором повинно бути задано чіткий напрямок. Для залучення інвестицій і зміцнення сталого розвитку необхідно модернізувати механізми перевірки та контролю, правові норми і системи стимулів, що сприяють здійсненню таких інвестицій. Необхідно зміцнити національні наглядові механізми, такі як вищі ревізійні установи та наглядові функції законодавчих органів.

Більше корисних посилань та інформації тут.


 
Інформація взята із сайту  https://www.un.orgКомментарии

face
email
comment
Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA


keyboard